Sähkö ja traktori lihasvoiman tehoavuiksi: Ammattitaitoa by Heikki K Lähde PDF

By Heikki K Lähde

ISBN-10: 9515680395

ISBN-13: 9789515680396

Juhlavuoden julkaisuni kiteyttää kansien väliin koosteen vuosisadan merkittävien tapahtumien sisällöstä. Viimeinen sotamme pysäytti kehityksen vuosiksi ja aiheutti itsenäisyytemme raskaan pula-ajan. Pian vuosituhansia vanha uunilämmityksen ja lihasvoiman aika työpaljouksineen jäi koneiden jalkoihin. Elin itse sit downä aikaa.
Avuksi tulivat sähkö ja traktori. Sähkö valaisi ja siirsi veden ja lämmityksen putkistoihin sekä koneellisti lähinnä kotitaloudessa naisväen töitä. Traktori korvasi hevosen vetokoneena ja miesväen työkaverina. Talli tyhjeni. Viljan ja metsäpuiden käsittelyn uudet tehokoneet aiheuttivat ihmiskunnan suurimman muutoksen maaseudun töissä runsaassa vuosikymmenessä.
Yli miljoona kansalaistamme joutui muuttamaan työn perässä. Mitä se merkitsi maalla ja kaupungissa?
Teoksen rakennekaari itsenäistymisestä 2000-luvulle etenee vuosikymmeninä. Mukana on runsaasti kokonaisuuteen liittyviä, mutta erillistä lukuja. Luvut eivät juuri keskustele keskenään. Niissä on jossain määrin toistuvuutta. Lukeminen voi tapahtua erillisinä lukuinakin.
Kerron kirjassa maaseudun elämästä ilman koneita ja sähköä, puhelinta ja teknistä voimakonetta. Sen ajan käsityötaito on museoitunut.
Uskon juhlakirjasen auttavan isovanhempien keskustelua lastenlasten kanssa perinnetaitojen siirtämiseksi uusille sukupolville. Millaista oli vaarin ja mummon nuoruudessa. Hekin rakensivat maamme tulevaisuutta. Se oli minunkin nuoruusaikaani.
Voisiko tämä kirja kertoa jotakin mielenkiintoista juuri Sinulle?
Toivon kirjan kuluvan käyttäjien käsissä.

Show description

Download e-book for iPad: Mitä minä tästä hyödyn?: Asiakkaan kokemien hyötyjen by Robert Henriksson

By Robert Henriksson

ISBN-10: 9522868256

ISBN-13: 9789522868251

Joskus 1980-luvulla kuulin, että asiakas ostaa aina tuotteen hyödyn. Kiinnostuin asiasta ja halusin tietää mitä asiakkaan kokema hyöty on. Ajattelin, että ymmärtämällä mitä asiakas itse asiassa ostaa, voisin kehittää osaamistani myyjänä ja päästä parempiin tuloksiin. Mutta samalla aihe herätti toisen hyvin mielenkiintoisen kysymyksen. Montako hyötyä on olemassa? Onko niitä tuhansia, satoja, kymmeniä vai vähemmän? Niinpä aloin hakea vastauksia alan kirjallisuudesta. Tutustuttuani lukuisiin oppikirjoihin ja artikkeleihin havaitsin, että asiakkaan kokeman hyöty on myynnin ja markkinoinnin keskeisimpiä käsitteitä. Tästä huolimatta en löytänyt tyydyttävää kuvausta mitä asiakkaan kokema hyöty on, enkä vastausta hyötyjen lukumäärään.

Näistä lähtökohdista aloitin selvitystyöni, jonka tulokset jaan nyt kanssasi. Tarkastelen aihetta sekä kuluttajamyynnin että yritysten välisen kaupankäynnin näkökulmasta. Kuluttajat ja yritykset kokevat samoja hyötyjä, mutta hyötyjen lähteissä ja painotuksissa voi olla suuriakin eroja. Myynnissä yrityksille on usein otettava huomioon toimitusketjun toimijoiden monenlaiset tarpeet lopullisten asiakkaiden tarpeiden lisäksi.

Show description

Värit pintaa syvemmältä (Finnish Edition) by Martti Huttunen PDF

By Martti Huttunen

ISBN-10: 9522866024

ISBN-13: 9789522866028

Martti Huttusen Värit pintaa syvemmältä on uskomattoman moniulotteinen tietopaketti värien maailmaan. Värejä ja niiden havaitsemista pohditaan kirjassa kaikista mieleen juolahtavista - ja muistakin - näkökulmista. Huttunen tarjoaa jokapäiväiseen havainnointiin ja tieteelliseen tutkimukseen tukeutuvaa tietoa sujuvasanaisesti ja ymmärrettävästi. Innostavaa kirjaa voi suositella
yksinkerkertaisesti kaikille, joita värit jollain tavalla kiinnostavat
- JM, ARK, Arkkitehti-lehti 6-2005

Kirjan värinäön aivokeskeinen selitysmalli pohjaa parhaaseen tietämykseen ja tutkimukseen ja antaa myös värialan asiantuntijoille miettimisen aihetta.
- Göte Nyman, professori, Helsingin yliopisto

Tämä kirja on merkittävä teos alallaan ja se tuli todelliseen tarpeeseen. Kirja pakottaa jokaisen väriasiantuntijana itseään pitävän henkilön päivittämään omat värikäsityksensä. Varsinkin opettajien olisi syytä omaksua kirjan anti, etteivät he menetä omaa uskottavuuttaan.
- Antti Hassi,
muotoilun ja kuvaamataidon näkökulman hyvin tunteva professori, Taideteollinen korkeakoulu
(Aalto yliopisto)

Kolmas täydennetty laitos

Show description

Download e-book for kindle: Todennäköisyysteoriaan pohjautuva väsymisanalyysi (Finnish by Roger Rabb

By Roger Rabb

Tekniikan tohtori Roger Rabb on tällä kirjalla jättänyt merkittävän teollisen perinnön. Hän esittelee modernin tavan käyttää hyväksi laboratoriomittauksista saatuja tuloksia vaativissa teollisissa mitoitus- ja laskentatehtävissä. Kirjan nimenomainen ansio on se, että mittauksista saadut tulokset käsitellään tilastomatemaattisin keinoin siten, että suunnitteleva organisaatio saa käyttöönsä luotettavat, faktoihin perustuvat mitoituskriteerit. Ainoaksi päätökseksi Rogerin teoriaa soveltavalle organisaatiolle jää halutun luotettavuustason valitseminen.
Kirja on teollisuusmiehen kädenojennus toisille teollisuusmiehille ja alalle pyrkiville. Tämän takia siinä esitetään seikkaperäisesti, miten teoriaa voidaan hyödyntää edistyneessä teollisessa laskennassa, jossa hallitsevan työskentely-ympäristön muodostavat elementtimenetelmään perustuvat ohjelmistot.
Kirja sisältää poikkeuksellisen paljon väsytystestauksilla saatuja tuloksia. Käytännön tulosten ja niiden tulkinnan esittäminen selkiyttää lukijalle kaikki väsymislaskennan käsitteet, oli kyse sitten S-N-käyrän laajennuksesta hyvin suurille sykliluvuille, kokoefektistä, muuttuva-amplitudisen jännityksen vaikutuksesta tai väsymiskäsitteen yksikäsitteisestä määrittelemisestä. Nykyaikainen suuntaus murtumismekaniikan hyödyntämisestä väsymis-mitoituksessa on otettu huomioon tutkimalla erikoisesti nuorrutusteräksien ainevikajakaumia ja kehittämällä ääriarvoteoriaa sellaiseen muotoon, joka sallii luotettavasti eri alueiden välisen ekstrapoloinnin.

”Kilpailijat toki oppivat samalla, mutta Wärtsilän logiikkana on olla edelläkävijä ja siten pitää yllä etumatka kilpailijoihin.” DI Juha Kytölä, Wärtsilän send Powerin ympäristöjohtaja, Metallitekniikka 5/2013
”Oulun yliopisto aikoo hyödyntää Rabbin kirjaa uudistaessa väsymiseen liittyvää opetustaan.” Prof. Ivan Argatov, Metallitekniikka 5/2013
”Rabbin kehittämä tilastollinen menetelmä on Suomen tarkin tapa mitoittaa teollisia komponentteja.” DI Jussi Solin, VTT:n johtava tutkija, Metallitekniikka 5/2013
”Paketti kokonaisuudessaan on vertaansa vailla.” DI Mikko Kekkonen, kollega

Show description

Siellä missä jossakin (Finnish Edition) - download pdf or read online

By Mirjami Pelkonen

ISBN-10: 9523309161

ISBN-13: 9789523309166

Mitä mahtuu päättymättömään tienposkeen?
Laamoja, leijonia ja leirinuotioita. Riisikuppeja, rosvoja ja riippumattofilosofiaa. Heinäkattomajoja ja hyttysmyrkkyä. Aurinko. Ihanuuden kokemuksia ja tuntemusten laskiämpäreitä: elämää. Kirja sisältää reissutarinoita sieltä pass overä vapauden tuuli huuhtelee mennessään, valtamerityrskyt ovat suolasta makeita ja vuoret vallattomia. Eteenpäin vievät suunnaton kompassi, lämpimään hiekkaan uponneet paljaat varpaat ja korvissa suhiseva kepeä ilmavirtaus. Sekä ajoittainen epätietoisuus, koti-ikävä ja mahatauti. Kulkuväylä on olemassaolostaan tietämätön. Se osoittaa kohti kaukaisinta taivaanrantaa.

"Pimeys yllätti, polku näytti loppuvan kesken, eikä kartta aikonut täsmätä koko kuvioon."
"Nälkä oli, joten suuntasimme sinne, mistä savu nousi. "
”Olimme vaarallisella tiellä. Se tie oli petollinen ja viekas. Sille kun kerran eksyisi ja sen makuun kun kerran pääsisi, ei muita teitä enää olisi.
Open road.”

Show description